Notas de prensa

O COTSG lamenta o silencio da Consellería de Educación ante o nomeamento da figura de coordinación de benestar social nos centros escolares.

O Colexio de Traballo Social de Galicia advirte que de designar a unha figura sen a formación suficiente para desempeñar estas labores de coordinación de benestar, estarase incorrendo na desprotección sistemática das crianzas e das e dos adolescentes nas escolas galegas.

Atender coa rigurosidade convinte ás crianzas e ás e os adolescentes nas diferentes necesidades sociais que se lles presentan e poder dotalas da protección social suficiente ante as diferentes violencias as que están expostas e expostas conleva dotar de intervencións sociais profesionalizadas e de calidade ás escolas e isto pasa por establecer perfís profesionais como o do Traballo Social, dado que conta cunha longa traxectoria intervindo nestas situacións.

A Quenda de Garda Social Permanente segue facendo fronte ás violencias machistas.

A Quenda é un servizo público de balde que debe ser activado por Forzas e Corpos de Seguridade, así como por Xulgados con competencias en materia de violencia de xénero

O COTSG lembra que A Quenda pode activarse ante calquera tipo de violencia machista, o que inclúe os delitos sexuais.

 

Presentación do nome e logo do Grupo de Traballo Social e Feminismos do COTSG

As Sementeiras, é o nome do grupo de “Traballo Social e Feminismos” dependente do Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) que botou a andar en febreiro de 2020. 

O Obxectivo das SemenTeiraS é crear un espazo de encontro, reflexión, debate e traballo profesional encamiñado á realización de actividades reivindicativas e culturais desde unha linguaxe máis accesible e menos académica, onde a defensa do Traballo Social está encamiñada a romper cos modelos sexistas que se atopan no día a día, e que poñen freo aos avances de cara a unha sociedade mais xusta e igualitaria, abrindo foros de reflexión que constrúan pontes de diálogo cara un mundo feminista e sostible.

O COLEXIO DE TRABALLO SOCIAL ALERTA DO DESAMPARO SOCIAL NOS CENTROS EDUCATIVOS DA COMUNIDADE GALEGA

• A retirada da Traballadora social no Colexio de Educación Especial Público Saladino Cortizo(Vigo) mobiliza á Comunidade Educativa e preocupa a esta entidade
• Tamén advirten que a Consellería de educación non está tendo en consideración o aspecto social do alumnado e das familias tras as consecuencias a crise económica e social que infundiu a COVID

O Colexio de Traballo Social acusa a Xunta de fomentar o “intrusismo laboral” descargando no profesorado funcións que non lle corresponden

COTSG entende que se precisan profesionais especializadas en Traballo social para a procura de solucións integrais ás situacións complexas que se pretenden abordar no eido educativo a través da Rede Galega de Acompañamento e Orientación persoal e familiar.

Lembra que o profesorado non pode nin debe asumir estas funcións, dado que non conta nin coa formación nin coas ferramentas necesarias para levalas a cabo.

O Colexio de Traballo Social de Galicia volve reclamar a inclusión do traballo social nas Comisións de garantía e avaliación da eutanasia e denuncia a demora no desenvolvemento destas

O COTSG reivindica os coñecementos e a experiencia acumulada deste perfil profesional para pór en consideración as circunstancias sociais e sociosanitarias de cada solicitude, garantindo que a decisión responda da mellor forma posible ás necesidades e desexos da persoa

O Colexio de Traballo Social identifica dez graves eivas na protección da infancia en Galicia

O COTSG lembra que a Lei Orgánica de Protección da Infancia recentemente aprobada supón “un avance”, pero pide o cumprimento escrupuloso da normativa legal.

A Comisión de Infancia e Familia estrutura a súa análise nun decálogo que recolle as principais eivas detectadas en base á experiencia con menores e familias

 

O COTSG e a Xunta renovan o convenio da Garda Social Permanente para Mulleres Vítimas da Violencia Machista

  • A Quenda ofrece acompañamento social de urxencia e especializado durante as 24 horas todos os días do ano
  • Actívase por parte das Forzas e Corpos de Seguridade e os Xulgados con competencias en violencia de xénero

O Colexio de Traballo Social reclama á Xunta utilizar os mecanismos legais para impedir que as persoas preceptoras da RISGA e o IMV asuman os custos da descoordinación entre institucións

O COTSG lembra que existen mecanismos para afrontar esta situación sen prexudicar á persoa perceptora, incluíndo a condonación.
Reclaman que as e os traballadores sociais conten coa información axeitada para asesorar adecuadamente ás persoas usuarias no proceso de intervención social.

O Colexio Oficial de Traballo Social volve pedir unha adaptación da normativa sobre o SAF á actual situación e priorizar a vacinación do persoal

  • A institución considera “descontextualizadas” as declaración da conselleira de Política Social, Fabiola García, nunha entrevista radiofónica
  • O COTSG recorda que o recoñecemento da dependencia para persoas usuarias acumula ata un ano de atraso
  • As e os profesionais de SAF deben ser obxectivo prioritario da campaña de vacinación