Notas de prensa

Os factores sociais, familiares e económicos, de gran relevancia na prevención do risco suicida infanto-xuvenil

• O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia mostra o seu total apoio e colaboración despois da
presentación do Protocolo de prevención e actuación nos ámbitos sanitario e educativo ante o
risco suicida infanto-xuvenil.
• O COTSG reivindica ante a Xunta o recoñecemento da figura do traballo social neste protocolo,
ante a relevancia dos factores sociais, familiares e económicos na prevención do risco suicida
entre as crianzas.

Situación insostible para as profesionais do Servizo de Axuda no Fogar na Galicia

  • Hoxe arrinca a folga indefinida das traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar (SAF).
  • O COTSG subliña “a necesidade da firma dun novo convenio e o incremento da financiación son imprescindibles, pero só son dous dos pasos a dar na prestación do SAF” engaden que “é preciso a actualización da orde autonómica reguladora de SAF, que data do ano 2008, así como dun modelo de ordenanza que equipara en condicións de igualdade a prestación do SAF en todo o territorio galego. Sería imprescindible tamén que isto mesmo fose extrapolable aos pregos técnicos e administrativos xa que moito do malestar reside tamén, na desigualdade de atención e prestacións que conten o SAF entre uns concellos e outros”

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia alerta sobre o colapso estrutural nos equipos IMELGA coa chegada da Lei 8/2021 de apoios as persoas con discapacidade

O Director Xeral de Xustiza, José Tronchoni, asegurou na pasada Comisión Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior, que só hai un “atasco puntual” nos equipos do Instituto de Medina Legal (IMELGA).
O Colexio de Traballo Social de Galicia quere subliñar que non se trata dun “atasco puntual”, senón que estamos ante un colapso dos equipos dun carácter estrutural, que está saturando non só ao IMELGA, senón aos Servizos Sociais comunitarios.
A Xunta de Goberno alerta unha vez máis: “Débese apostar sempre en primeira instancia polo reforzo de persoal, e en definitiva, pola procura de formulas que melloren a calidade dos servizos públicos, que ademais aseguren unha boa saúde profesional e unha atención digna para a cidadanía”.

O COTSG ALERTA NESTA VOLTA ÁS AULAS DA PROGRESIVA AMORTIZACIÓN DE PRAZAS NOS EQUIPOS DE ORIENTACIÓN ESPECÍFICOS

O Colexio de Traballo Social apoia de maneira frontal todas as mobilización e reivindicacións que se están convocando na comunidade educativa, sempre pensando no benestar social das familias e crianzas que agora mesmo precisa dun apoio e esforzo superior por parte das administracións públicas.

O COTSG alerta da progresiva amortización das prazas de Traballo Social nos Equipos de Orientación Específicos, actualmente existen catro, un por cada provincia, e só se conserva a praza de Traballo Social no equipo correspondente ao Equipo de Lugo

Entrevista a Ana Rodríguez, Secretaría do COTSG

A vía de emerxencia está deseñada para maiores que non poden valerse por si mesmos ou que carecen de familia que poida coidalos | Os prezos das residencias privadas, un obstáculo.

O COTSG insta a todas as administracións e entidades a que coiden ás e aos profesionais do Traballo Social ante o esgotamento profesional cada día máis evidente

O Síndrome de desgaste profesional, é ben coñecido polo colectivo profesional do Traballo Social. No COTSG rexistran unha demandan constante por parte das profesionais, ademais de observar que existe unha alta porcentaxe de baixas laborais por cadros de estrés e outras doenzas derivadas del, porque simplemente non aguantan máis. A pregunta é clara, como se chega a esta situación?

Esta escaseza de recursos humanos e de medios, así como a saturación das persoas técnicas debido ao incremento da carga de traballo na xestión e tramitación de prestacións e axudas, son factores que fan que os Servizos Sociais non prevexan os problemas e que deban actuar cando a crise ou a urxencia xa están expostas

O Colexio de Traballo Social de Galicia solicita á Xunta de Galicia a homoxeneidade de todas as persoas afectadas polas contías reclamadas como cobro indebido ás persoas beneficiarias de RISGA que lles foi recoñecido o dereito ao Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Ante a alarma social xerada pola reclamación, por parte da Xunta de Galicia, de importantes cantidades económicas ás persoas beneficiarias da Renda de Inserción Social de Galicia (RISGA) e que recibiron de forma retroactiva os pagamentos de varias mensualidades de Ingreso Mínimo Vital (IMV), e ante as novas sentenzas que obrigan á Xunta de Galicia aos reintegros e devolucións dos pagos reclamados por parte de persoas usuarias, o Colexio Oficial de Traballo Social vén de solicitar á Xunta de Galicia que adopte un criterio homoxéneo para procurar unha maior protección das persoas afectadas que se atopan nunha situación clara de vulnerabilidade.

A Xunta incorre na desprotección sistemática á infancia galega debido á ausencia de políticas Sociais claras

Os novos modelos familiares, o absentismo escolar que se atopa no 21% en Galicia, un longo tempo en entornas dixitais expostos e expostas a diferentes violencias, o incremento das  persoas en risco de pobreza (25,7%), o aumento da violencia machista, ou o incremento da taxa de suicidios entre adolescentes, xeran unha vulnerabilidade maior nas crianzas e adolescentes galegos, que agora mesmo non contan cun sistema de protección forte  nin cun marco político claro que os poida amparar dun xeito exitoso.

A Comisión de Infancia e familia do COTSG vén de publicar un decálogo coas diferentes eivas detectadas no sistema de protección á infancia, no que manifestan que as atencións adoitan ser puntuais e emerxentes, sen contar cunha política de base preventiva que se adapte as esixencias das problemáticas que están a xurdir cos novos modelos de familias.  Na actualidade, a política social aplicada non conta cos procedementos, planificación e coordinación suficiente entre os distintos niveis de intervención, e insisten “debería existir unha autentica coordinación entre as distintas administracións, aberta, apropiada e cooperativa”.

Traballadoras sociais cuestionan un proceso selectivo en Compostela “sen opcións para as persoas confinadas”

O Colexio Oficial de Traballo Social da Galiza denuncia a decisión do Goberno municipal de manter o exame para esta cuarta feira, 5 de xaneiro, “en plena sexta vaga da pandemia”. As persoas opositoras que se atopan en corentena, lamentan, “non terán máis opción que renunciar ao proceso”.

O COTSG lamenta o silencio da Consellería de Educación ante o nomeamento da figura de coordinación de benestar social nos centros escolares.

O Colexio de Traballo Social de Galicia advirte que de designar a unha figura sen a formación suficiente para desempeñar estas labores de coordinación de benestar, estarase incorrendo na desprotección sistemática das crianzas e das e dos adolescentes nas escolas galegas.

Atender coa rigurosidade convinte ás crianzas e ás e os adolescentes nas diferentes necesidades sociais que se lles presentan e poder dotalas da protección social suficiente ante as diferentes violencias as que están expostas e expostas conleva dotar de intervencións sociais profesionalizadas e de calidade ás escolas e isto pasa por establecer perfís profesionais como o do Traballo Social, dado que conta cunha longa traxectoria intervindo nestas situacións.