Emprego

Nesta sección compartimos ofertas de emprego e convocatorias para Traballadores/as sociais colexiados/as, publicitadas e/ou achegadas directamente ao COTSG por diversas entidades públicas (Administración Estatal, Autonómica e Local, Deputacións Provinciais, Universidades…) e privadas (asociacións, ONGs, fundacións, confederacións, empresas, sindicatos…). 

Ofertas de emprego privadas

Ofertas publicitadas e/ou achegadas polo sector privado

Convocatorias emprego público

Convocatorias de emprego público (Ofertas de Emprego Público, procesos selectivos Administración Estatal, Autonómica e Local, Deputacións Provinciais, Universidades)

Ofertas de emprego autónomo

Ofertas de emprego para persoas autónomas

Áreas profesionais/Ámbitos de intervención

N

Asistencial

N

Preventiva

N

Promocional -educativa

N

Mediación

N

Transformadora

N

Planificación e avaliación

N

Rehabilitación

N

Planificación, análise de procesos sociais...

N

Xerencia e administración

N

Investigación e docencia

En canto aos ámbitos de intervención pódense indicar, segundo o Libro Blanco, os seguintes: Servizos Sociais Básicos e especializados (atención por colectivos), Saúde (atención primaria, hospitalaria, domiciliaria, saúde mental, drogodependencias, infanto/xuvenil, etc.), Educación (regrada e non regrada), Xustiza (Xulgados, Inst.Penitenciarias, Oficinas de atención ás vítimas), Empresa, Vivenda, Terceiro sector e Formación e asesoramento.   

Novos ámbitos: 

Márqueting social, atención a situación de catástrofes e emerxencias, peritaxe social, counseling, terapia familiar e mediación, xestión e dirección de servizos e equipamentos sociais, Traballo social clínico, supervisión, etc.

Máis información

Se precisas máis información sobre algunha das ofertas publicadas, procesos selectivos ou saídas profesionais podes chamar ao 981568100 – ext.5 ou escribir ao enderezo electrónico info@traballosocial.gal