Emprego

Nesta sección compartimos ofertas de emprego e convocatorias para Traballadores/as sociais colexiados/as, publicitadas e/ou achegadas directamente ao COTSG por diversas entidades públicas (Administración Estatal, Autonómica e Local, Deputacións Provinciais, Universidades…) e privadas (asociacións, ONGs, fundacións, confederacións, empresas, sindicatos…). 

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADES

O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia realiza os máximos esforzos para evitar calquera erro, inexactitude ou irregularidade nas ofertas de emprego publicadas na súa páxina web, con todo, non garante nin se responsabiliza da información proporcionada polas empresas ou entidades nin da calidade das ofertas publicadas polas mesmas. En todo caso, se o COTSG tivera coñecemento efectivo da falsidade ou ilicitude da información publicada nalgunha oferta de emprego, procederá a súa inmediata supresión.

Ofertas de emprego privadas

Ofertas publicitadas e/ou achegadas polo sector privado

Convocatorias emprego público

Convocatorias de emprego público (Ofertas de Emprego Público, procesos selectivos Administración Estatal, Autonómica e Local, Deputacións Provinciais, Universidades)

Ofertas de emprego autónomo

Ofertas de emprego para persoas autónomas

Outras ofertas

Ofertas de emprego que non requiren de titulación de traballo social-diplomatura/grao

Áreas profesionais/Ámbitos de intervención

N

Asistencial

N

Preventiva

N

Promocional -educativa

N

Mediación

N

Transformadora

N

Planificación e avaliación

N

Rehabilitación

N

Planificación, análise de procesos sociais...

N

Xerencia e administración

N

Investigación e docencia

En canto aos ámbitos de intervención pódense indicar, segundo o Libro Blanco, os seguintes: Servizos Sociais Básicos e especializados (atención por colectivos), Saúde (atención primaria, hospitalaria, domiciliaria, saúde mental, drogodependencias, infanto/xuvenil, etc.), Educación (regrada e non regrada), Xustiza (Xulgados, Inst.Penitenciarias, Oficinas de atención ás vítimas), Empresa, Vivenda, Terceiro sector e Formación e asesoramento.   

Novos ámbitos: 

Márqueting social, atención a situación de catástrofes e emerxencias, peritaxe social, counseling, terapia familiar e mediación, xestión e dirección de servizos e equipamentos sociais, Traballo social clínico, supervisión, etc.

Máis información

Se precisas máis información sobre algunha das ofertas publicadas, procesos selectivos ou saídas profesionais podes chamar ao 981568100 – ext.5 ou escribir ao enderezo electrónico info@traballosocial.gal