Investigacións

Formulario | Investigación sobre a participación dos pais nos Servizos Sociais

Dende a Universidad de La Laguna e a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria solicitan a colaboración da colexiación de Traballo Social para cumplimentar este formulario, contribuíndo a coñecer, dende a perspectiva dos/as profesionais, as razóns polas que os pais (varóns) participan pouco ou non participan nos Servizos Sociais e as ONG.

 

FOESSA convoca a ‘VII edición do Concurso de Investigación realiza y ensayo’

A Fundación FOESSA convoca a ‘VII edición do Concurso de Investigación realiza y ensayo’. A este premio pode presentarse calquera ensaio ou investigación propia realizada no ámbito das ciencias sociais, que poida contribuir a profundizar na realidade social española, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, baseada en datos primarios, secundarios ou ambos.

Darase prioridade ás investigacións relacionadas coas temáticas incluidas nos catro eixos fundamentais de FOESSA: estrutura social e desigualdade, axentes e actores sociais, dimensión internacional e metáforas que xeran modelo social. Máis información na súa web.

 

Tese doutoral sobre a formación e competencias dixitais ofrecidas a profesionais do Traballo Social 

A investigadora Clara Grech Santi, da Universidade de Vigo, está a realizar a súa tese doutoral na formación e as competencias dixitais ofrecidas a profesionais do Traballo Social en España. No seguinte formulario, as persoas interesadas poden compartir a súa visión sobre este eido.

Estudo sobre os delitos contra a liberdade sexual e boas prácticas para combater a violencia sexual

A Asociación de Mulleres Xuristas, Themis, publica o seguinte estudo: ‘Estudio comparado de la regulación del consentimiento en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Buenas prácticas y estrategia para combatir la violencia sexual desde la perspectiva de género’. O estudo está dispoñible aquí.

Tese doutoral sobre o autocoidado e o benestar profesional | Cuestionario

Adrián Rodríguez, alumno de doutorado en psicoloxía na Universidad de La Laguna, está a traballar nunha tese doutoral que analiza a percepción dos profesionais do Traballo Social sobre o autocoidado e o benestar profesional. Co obxectivo de traballar nesta investigación, pídese a colaboración de persoas colexiadas neste proxecto, cubrindo este formulario.

Avaliación do autocoidado e do benestar na intervención social | Cuestionario

A Asociación Columbares, en colaboración co Grupo de Investigación de Psicoloxía Social Aplicada (GIPSA) e coa Unidade de Xénero do Servizo de Psicoloxía Aplicada (SEPA) da Universidad de Murcia, impulsa un proxecto para avaliar o autocoidado e os niveis de benestar emocional en profesionais da intervención social e profesionais que traballan con mulleres que sobreviviron á violencia de xénero.

Neste sentido, buscan a colaboración de profesionais do Traballo Social neste tipo de casos, que poden aportar a súa visión cubrindo este cuestionario.

 

Benestar Social e Participación Política no Traballo Social | Cuestionario

A Universidad de Zaragoza e o CRC-W (Centro de Investigación para o Benestar Psicolóxico, Familiar e Social) da Universidade Católica Portuguesa, están a realizar unha investigación sobre a relación entre o benestar profesional e a participación política do Traballo Social.

Para completar a súa investigación, solicitan a colaboración das persoas colexiadas cubrindo este cuestionario.

Innovación y diagnóstico de las competencias digitales de las/os profesionales de Servicios Sociales | Cuestionario

O equipo InnovahubSS, integrado por profesionais do Traballo Social, docentes e investigadores/as da Universidade de Huelva e da Universidade Pablo Olavide están a realizar un estudo titulado “Innovación y diagnóstico de las competencias digitales de las/os profesionales de Servicios Sociales”. O obxectivo desta investigación é avaliar as competencias dixitais e o uso das ferramentas tecnolóxicas dos profesionais dos Servizos Sociais.

Neste sentido, piden a colaboración dos profesionais do sector, quen poden contestar anonimamente a este cuestionario.

Novo artigo de investigación: “Pensar en calidad desde el Trabajo Social: opiniones y propuestas”

Acaba de publicarse o artigo “Pensar en calidad desde el Trabajo Social: opiniones y propuestas”, das investigadoras Victoria Ochando Ramírez e Juana María Morcillo Martínez. Entre as persoas que participaron na investigación exploratoria, houbo persoas voluntarias do COTSG. O artigo pode consultarse nesta ligazón.

Concurso de Proxectos de Investigación de FOESSA

A Fundación FOESSA anuncia un Concurso de Proxectos de Investigación para a súa execución durante o ano 2023. Os proxectos deberán versar sobre as temáticas incluidas nos catro eixos fundamentais que sintetizan as liñas da investigación da citada fundación: estrutura social e desigualdade, axentes e actores sociais, dimensión internacional do desenvolvemento e procesos globais, e metáforas que xeran modelo social. O premio consiste nunha dotación económica de 15.000 euros co obxectivo de desenvolver total ou parcialmente o proxecto, ata convertilo nun informe de investigaión.

Nesta ligazón pódense consutlar as bases de dito concurso. A data límite de inscrición é o 15 de xuño de 2023.