Investigacións

¿Eres Coordinadora/or de SAF? Axuda nesta investigación!

Uxía Pazos Pérez, Traballadora Social e estudante do máster de Intervencións Sociais e Educativas na Universidade de Barcelona, está levando a cabo o  seu Traballo de Fin de Máster onde está investigando as necesidades das/os traballadoras/es sociais que exercen como coordinadoras/es do Servizo de Axuda a Domicilio en Galicia.

Prema no cuestionario para coñecer a opinión das/os traballadoras/es sociais que exercen como coordinadoras/es do Servizo de Axuda a Domicilio sobre as principais necesidades competenciais no desenvolvemento da súa función. LINK AO CUESTIONARIO: https://uxiapazos.limesurvey.net/411511?lang=es

Desta maneira, non só estarás axudando na investigación, senón que tamén estarás achegando luz para propoñer melloras na calidade dun dos moitos servizos que prestamos dentro da nosa profesión.

Por favor, é importante que o cuestionario só sexa cuberto por persoal que exerza funcións de coordinación do SAF.

As respostas toman aproximadamente 15 minutos e toda a información proporcionada será tratada coa máis estrita confidencialidade.

Enquisa para estudar as condicións laborais das/os profesionais do TS na súa contorna laboral

Desde 2018 a Federación, en colaboración coa Universidade de Bath Spa, o Grupo de Interese Especial de Investigación da Forza Laboral da Asociación Europea de Investigación de Traballadores Sociais e outras institucións, estivo traballando para poñer de relevo as realidades das condicións laborais das traballadoras sociais en todo o mundo. As primeiras análises suxiren que as traballadoras sociais a miúdo soportan algunhas das condicións máis difíciles en comparación con profesións.  Más información

En outubro de 2023 xa compartimos a enquisa para estudar as condicións laborais dos/as profesionais do Traballo Social e a súa contorna laboral en todo o mundo. Agora infórmannos que se ampliou o prazo de resposta ata o 31 de maio. Animamos a todas as profesionais a participar coa súa experiencia na enquisa.  PARTICIPA

Tamén desde a European Social Network, como membro do proxecto Eldicare 2.0 financiado con fondos europeos, que ten como obxectivo apoiar ás profesionais que brindan atención a persoas maiores, mediante o desenvolvemento dunha estratexia sectorial de habilidades a longo prazo. Unha das accións dentro do proxecto é a investigación sobre habilidades dentro do sector de atención a persoas maiores. Por iso, convidan a participar nun cuestionario a aquelas profesionais (de diferentes colectivos) que traballan na a tención e os coidados a longo prazo con persoas maiores. Convidámosvos a encher o seguinte cuestionario AQUÍ ata o 30 de abril

 

Formulario | Investigación sobre a participación dos pais nos Servizos Sociais

Dende a Universidad de La Laguna e a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria solicitan a colaboración da colexiación de Traballo Social para cumplimentar este formulario, contribuíndo a coñecer, dende a perspectiva dos/as profesionais, as razóns polas que os pais (varóns) participan pouco ou non participan nos Servizos Sociais e as ONG.

 

FOESSA convoca a ‘VII edición do Concurso de Investigación realiza y ensayo’

A Fundación FOESSA convoca a ‘VII edición do Concurso de Investigación realiza y ensayo’. A este premio pode presentarse calquera ensaio ou investigación propia realizada no ámbito das ciencias sociais, que poida contribuir a profundizar na realidade social española, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, baseada en datos primarios, secundarios ou ambos.

Darase prioridade ás investigacións relacionadas coas temáticas incluidas nos catro eixos fundamentais de FOESSA: estrutura social e desigualdade, axentes e actores sociais, dimensión internacional e metáforas que xeran modelo social. Máis información na súa web.

 

Tese doutoral sobre a formación e competencias dixitais ofrecidas a profesionais do Traballo Social 

A investigadora Clara Grech Santi, da Universidade de Vigo, está a realizar a súa tese doutoral na formación e as competencias dixitais ofrecidas a profesionais do Traballo Social en España. No seguinte formulario, as persoas interesadas poden compartir a súa visión sobre este eido.

Estudo sobre os delitos contra a liberdade sexual e boas prácticas para combater a violencia sexual

A Asociación de Mulleres Xuristas, Themis, publica o seguinte estudo: ‘Estudio comparado de la regulación del consentimiento en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Buenas prácticas y estrategia para combatir la violencia sexual desde la perspectiva de género’. O estudo está dispoñible aquí.

Tese doutoral sobre o autocoidado e o benestar profesional | Cuestionario

Adrián Rodríguez, alumno de doutorado en psicoloxía na Universidad de La Laguna, está a traballar nunha tese doutoral que analiza a percepción dos profesionais do Traballo Social sobre o autocoidado e o benestar profesional. Co obxectivo de traballar nesta investigación, pídese a colaboración de persoas colexiadas neste proxecto, cubrindo este formulario.

Avaliación do autocoidado e do benestar na intervención social | Cuestionario

A Asociación Columbares, en colaboración co Grupo de Investigación de Psicoloxía Social Aplicada (GIPSA) e coa Unidade de Xénero do Servizo de Psicoloxía Aplicada (SEPA) da Universidad de Murcia, impulsa un proxecto para avaliar o autocoidado e os niveis de benestar emocional en profesionais da intervención social e profesionais que traballan con mulleres que sobreviviron á violencia de xénero.

Neste sentido, buscan a colaboración de profesionais do Traballo Social neste tipo de casos, que poden aportar a súa visión cubrindo este cuestionario.

 

Benestar Social e Participación Política no Traballo Social | Cuestionario

A Universidad de Zaragoza e o CRC-W (Centro de Investigación para o Benestar Psicolóxico, Familiar e Social) da Universidade Católica Portuguesa, están a realizar unha investigación sobre a relación entre o benestar profesional e a participación política do Traballo Social.

Para completar a súa investigación, solicitan a colaboración das persoas colexiadas cubrindo este cuestionario.

Innovación y diagnóstico de las competencias digitales de las/os profesionales de Servicios Sociales | Cuestionario

O equipo InnovahubSS, integrado por profesionais do Traballo Social, docentes e investigadores/as da Universidade de Huelva e da Universidade Pablo Olavide están a realizar un estudo titulado “Innovación y diagnóstico de las competencias digitales de las/os profesionales de Servicios Sociales”. O obxectivo desta investigación é avaliar as competencias dixitais e o uso das ferramentas tecnolóxicas dos profesionais dos Servizos Sociais.

Neste sentido, piden a colaboración dos profesionais do sector, quen poden contestar anonimamente a este cuestionario.