O seguro de responsabilidade civil profesional do COTSG cubre as reclamación polos danos causados a terceiras por neglixencia ou errores no desenvolvemento da nosa actividade profesional (cobertura anual: do 1 de xaneiro ao 31 de decembro).

N

Contía da prima anual OPCIÓN 1

5,30 €

Garante un límite de 450.000€ en Responsabilidade Civil Profesional.

N

Contía da prima anual OPCIÓN 2

10,61 €

Garante un límite de 900.000€ en Responsabilidade Civil Profesional.

As persoas colexiadas interesadas deberán cubrir a solicitude que se achega e remitila directamente a BROKER’S 88 solicitud seguro responsabilide civil.
E

+info: Chamando ao 915 97 30 35

E

+info: Chamando ao 915 97 30 35