Tecido Asociativo

Aquí apareceran todas as novas relacionadas co tecido asociativo

Proxecto “Enredando” de Cruz Vermella Galicia

Proxecto “Enredando” de Cruz Vermella Galicia

O proxecto “Enredando” de Cruz Vermella Galicia, ten como obxectivo xeral reducir a fenda dixital entre a poboación á que atende a Organización na nosa comunidade autónoma. Trátase dun proxecto de capacitación dixital que xorde para evitar procesos de exclusión social...

Autismo Galicia abre un novo ciclo formativo

Autismo Galicia abre un novo ciclo formativo

A Federación Autismo Galicia abre un novo ciclo formativo: Abordaxe do TEA no ámbito educativo, dentro do que se encontran: Curso 1: Comprensión e estratexias de apoio ao alumnado no trastorno do espectro do autismo. Data de realización: 25 SETEMBRO  2021 Horario:...

ARELAS presenta o Programa Impúlsa-T

ARELAS presenta o Programa Impúlsa-T

Desde ARELAS (Asociación de familias de menores Transexuais) presentan un novo programa, Impúlsa-T. Desenvolver o seu proxecto de vida con liberdade, dignidade e igualdade de oportunidades é un dereito fundamental de todos xs seres humanos. Para lograr esta meta,...