Programa ‘Sí, Somos’ de Arelas
Data: Abril 18, 2024

O programa ‘Sí, Somos’ da asociación Arelas busca responder de maneira integral e con perspectiva interseccional ás necesidades de tipo persoal social, psico-sexolóxico, xurídico e legal da mocidade LGTBI+ galega, que sufran situacións de violencia, discriminación, estigmatización e exclusión social.