2023
Expediente: 2023000019566
Convocatoria: (FOENIA/2023) Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades sen ánimo de lucro da provincia da Coruña para investimentos de promoción económica, durante o ano 2023
Obxecto: MOBILIARIO, PEQUENAS REFORMAS E EQUIPAMENTO
Importe da subvención: 3.867,97 €
***********************************************************************************
2022
Expediente: 2022000014731
Convocatoria: (FOENIA/2022) Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2022
Obxecto: REFORMA E MELLORA DOS ESPAZOS INTERIORES DA SEDE DA ENTIDADE. RENOVACION DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
Importe da subvención: 18.864,15€
***********************************************************************************
2021
Expediente: 2021000028401
Convocatoria: (FOENAA/2021) Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica, durante o ano 2021
Obxecto: PROGRAMA DE FORMACIÓN EN EMPRENDEMENTO E SUPERVISIÓN
Importe da subvención: 2.935,20 €
***********************************************************************************
2020
Expediente: 2020000012320
Convocatoria: (FOENIA/2020) Convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica, durante o ano 2020
Obxecto: REFORMA E MELLORA DA SEDE DA ENTIDADE. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO E EQUIPAMENTO INFORMÁTICO
Importe da subvención: 15.920,50 €
***********************************************************************************
2018
Expediente: 2018000022061
Convocatoria: (FO203/2018) Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para a realización de actividades culturais durante o ano 2018
Obxecto: O obxecto da solicitude, é a realización dun proxecto documental sobre a situación de vivenda, atendendo especialmente á visión social, analizada desde o dereito constitucional á termos unha vivenda e rematando pola problemática dos desafiuzamentos.
Importe da subvención: 6.499,50 €