[ACTUALIZACIÓN CONSTANTE] Oposicións OPE-Xunta
Data: Maio 22, 2022

17/03/2022

ANUNCIO do 3 de marzo de 2022, da Dirección Xeral da Función Pública, polo que se emprazan os interesados no recurso contencioso-administrativos PO 48/2022, en relación co proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019 (Diario Oficial de Galicia número 213, do 8 de novembro). Accede ao anuncio aquí. 

03/12/2021

RESOLUCIÓN do 26 de novembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio
da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2. Prazo de 10 días hábiles seguintes ao da publicación desta resolución para conformidade ou enmenda de méritos e presentación electrónica de solicitude. Accede aquí a resolución .

30/11/2021

RESOLUCIÓN da Dirección Xeral da Función Pública pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo para
o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade traballo social, da
Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2. Consulta a resolución aquí: Fase concurso

12/11/2021

Publicación da Resolución  do 19 de outubro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social, de Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, pola que se dá publicidade de diversos acordos. Consulta a resolución ao completo aquí. 

09/11/2021

Instrución para a incorporación de servizos pertencentes o catálogo de servizos sociais a que fai referencia o artigo 18 da Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia e servizos a tempo parcial. Consulta o documento aquí.

08/11/2021

Notas exame lingua galega:

Funcionarios Grupo A2 Escala 208E-Ano 2019-Sec. 1, especialidade Traballo Social: Notas do exame de lingua galega.

Podes consultar as notas aquí: notas

8/11/2021

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistente/a social, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019, sobre o segundo exercicio. Accede aquí a resolución. 

8/11/2021

RESOLUCIÓN do 2 de novembro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 017 do grupo II, asistenta/e social, de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia. Accede aquí a resolución. 

 

 

 

03/11/2021

LABORAIS GRUPO 2 ESCALA 017 – ANO 2019 – SEC 01

  • ASISTENTA/E SOCIAL (GRUPO II-017): finalización da fase de oposición e inicio da fase de concurso para o proceso selectivo extraordinario de consolidación. Podes consultar a resolución aquí. 

 

08/10/21

Convocatoria do segundo exercicio da fase de oposición as persoas aspirantes para o examen de galego. A listaxe de persoas convocadas e toda a información aquí.

07/10/21

Vénse de publicar a Resolución do 24 de setembro de 2021, do tribunal nomeado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre e promoción interna, no corpo facultativo de grao medio da escala de técnicos facultativos de servizos sociais, especialidade de traballo social, de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A2, convocado pola Orde do 4 de novembro de 2019.

Toda a información aquí