O Instituto Canario de Igualdade, máis en concreto María Martín Barranco, editaron no ano 2021 este recurso, O Manual de autoaplicación, autocoidado na intervención social.

Sobre a súa elaboración o documento especifica o seguinte:

A metodoloxía e as fontes utilizadas para a súa confección foron múltiples. En primeiro lugar, a experiencia persoal na intervención en diversas rexións de España e Latinoamérica. En segundo, o traballo en autocuidado con mulleres de máis de quince desde fai dez anos. Por último, pero non menos importante, as conclusións do traballo en talleres presenciais con persoal de intervención da comunidade canaria para coñecer de preto a súa realidade, as súas necesidades e as súas expectativas. Algunhas delas ―as máis repetidas e habituais por mulleres e homes nestes talleres― recóllense de forma anónima nas páxinas desta guía. 

O formato de «Manual de autoaplicación» leva a quen acuda a devandita Guía por un camiño de autoconocemento que permite non só o traballo individual, senón o traslado grupal de pautas de autocuidado que favorezan o benestar nas persoas e os seus equipos de traballo.

Guia_autocuidado