Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Grupo EULEN
Descrición do posto:

http://d.rfer.us/EULENCQ83KG

CV a empleonoroeste@eulen.com , asunto: operador/a teleasistencia

Funcións:

Recepción de chamadas e posta en marcha das medidas necesarias para garantir que a axuda solicitada sexa recibida, utilizando os sistemas de xestión, aplicacions e técnicas requeridas para cada modalidade de comunicación.

Ofrecemos:

Contrato eventual con duración inicial de 6 meses

Xornada de  35 horas semanais de Luns a Domingos según turnos de maña, tarde ou noite

Formación continúa no  posto

Salario 1046 euros brutos mensuais en 12 pagas + pluses por noites e festivos

Valorable pero non imprescindible experiencia no posto

Residencia en Coruña ou cercanías

Coñecementos informáticos a nivel usuario

 Vehículo propio para desprazarse ata o centro de traballo

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: http://d.rfer.us/EULENCQ83KG
Localización: A Coruña

Contacto