Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

O Concello de Guntín por Resolución de Alcaldía de data 08/07/2021 aprobou a convocatoria e por Resolución de Alcaldía de data 08/07/2021 aprobou as bases para seleccionar 1 traballador/a social.

 Modalidade de contratación: contrato temporal por obra ou servizo determinado.
 Duración: 9 meses
 Xornada: completa
 Salario: a retribución mensual bruta será de 1.619,63 € incluído o rateo das pagas extra.
Funcións: xestión, información, orientación e asesoramento sobre recursos, axudas e prestacións; seguimento e coordinación de axuda no fogar; promoción e inserción social, prevención e detección de situacións de risco social.
 Prazo para presentación de solicitudes: 5 días hábiles a partir da publicación do presente anuncio no BOP DE LUGO

bases_traballador_social

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: http://deputacionlugo.gal/sites/deputacionlugo.org/files/inline-files/12-07-2021.pdf#page=27
Localización: Guntín

Contacto