Novas

O COTSG alerta da falta de protocolos para os servizos sociais na fase 1

O COTSG alerta da falta de protocolos para os servizos sociais na fase 1

  • Cren que é “inadmisible” que logo de varios días nesta nova fase as e os traballadores esenciais non teñan ningún documento polo que guiarse

Redacción, 12-05-20.- O Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia (COTSG) reclama que a Xunta envíe “sen demora protocolos para as e os traballadores dos servizos sociais nesta primeira fase da desescalada”. Ademais, tras ter consultado ás e aos profesionais colexiados, a entidade vén de detectar moitas eivas na fase de desescalada na dependencia. Desde a Xunta de Goberno cren que a administración debe abordar isto “canto antes” pois este é o “sistema que vela polas persoas maiores”.

Desde o COTSG sinalan a existencia de “moito retraso na asignación de prazas residenciais das emerxencias que contemplan as situacións de abandono, de risco inminente para integridade física do usuario ou de malos tratos”. O resultado disto é o “desamparo no que a administración galega ten sumidas a estas persoas máis vulnerables sen contemplar protocolos axeitados e eficaces de emerxencia que garantan unha vida digna”.

Desde a entidade de traballo social remítense á Guía da FASE 1 publicada o día 9 de maio de 2020: “Disponse a apertura de todos os centros recollidos no Catálogo de Referencia de Servizos Sociais, aprobado polo Consello Territorial de Servizos Sociais e do Sistema para a Autonomía e a Atención á Dependencia. O obxectivo é que se poda levar a cabo a atención presencial daqueles cidadáns que o necesiten, prestando especial atención aos servizos de terapia, rehabilitación, atención temperá e atención diúrna para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia”. En base a isto xulgan “inadmisible” que non haxa “xa” protocolos establecidos “tanto a nivel autonómico como municipal para afrontar esta nova situación”.

“Levamos xa varios días de fase un”, din desde a Xunta de Goberno e “as e os profesionais dos servizos sociais non teñen ningún tipo de documento polo que guiarse”.

Por todo isto o Colexio demanda á Xunta:

  • Creación de Protocolos de desescalada para a reapertura de centros para persoas en situación de dependencia e de atención para as persoas afectadas polo peche de ditos centros (Centros de día, etc.)
  • As persoas usuarias dos mencionados servizos precisan seguridade e estabilidade – horarios, medicación, fisioterapia, etc.- algo do que están privadas por mor do confinamento. Nesta liña recordan que na propia Orde SND 399/2020 do 9 de maio se recolle que se “garantirá a dispoñibilidade de acceso aos servizos de terapia, rehabilitación, atención temperá e atención diúrna para persoas con discapacidade e/ou en situación de dependencia”.
  • Ademais, moitas familias víronse obrigadas a crear novas estratexias de conciliación coas persoas en situación de dependencia que requiren de coidados específicos.
  • Reforzar os servizos de proximidade de carácter domiciliar en todas as súas modalidades para garantir os coidados, a vinculación no entorno, a seguridade e a alimentación.
  • Crear fases de reapertura dos centros. Isto facilitaría a asistencia por parte das persoas usuarias progresivamente, atendendo ao proceso de desescalada.
  • Facilitar a realización de test de COVID-19 ás e aos profesionais, persoas coidadoras e persoas beneficiarias no servizo, así como os EPIs necesarios para realizar este traballo.
  • Reforzar os centros de día e a posibilidade de recibir coidados no entorno máis próximo e os mecanismo de conciliación laboral e familiar.
  • Procurar mecanismos de conciliación para as persoas traballadoras dos centros.

Así, a Xunta de Goberno insiste no “reforzo de profesionais do traballo social nos diferentes departamentos de Servizos Sociais, servizos esenciais en todo o territorio nacional, como medida para protexer o benestar, a saúde e a seguridade da cidadanía na loita contra o COVID-19” e, engaden, “para evitar que os colectivos especialmente vulnerables caian en situacións de extrema necesidade”.

Imprescindible artigo da compañeira de Xunta de Goberno, Ana Rodríguez @cgtrabajosocial @trabsocialytal https://t.co/bJxZ6nOPlB
#CarvalhoCalero, o autor de Scórpio, foi estudoso incansable da nosa lingua e un gran pedagogo. Como moitas outras… https://t.co/4GFGTqSQNJ
"El COTSG señala la existencia de "mucho retraso" en la asignación de plazas residenciales de las emergencias que c… https://t.co/Qpqr2R77EW
Reclamamos que a Xunta envíe sen demora os protocolos para os servizos sociais e subliñamos moitas carencias no sis… https://t.co/2eD8t1tbJL