FORMACIÓN

CURSOS COTSG

Informe e Diagnóstico Social

Data inicio

06/10/2022

Data fin

24/11/2022

Data límite inscrición

30/06/2022

Informe de valoración de apoios

Data inicio

12/09/2022

Data fin

23/09/2022

Data límite inscrición

30/06/2022

Traballo social forense en procesos civís e penais. Intervención con menores (3ª ed.)

Data inicio

09/09/2022

Data fin

20/10/2022

Data límite inscrición

01/09/2022

Atención integral a persoas ao final da vida

Data inicio

03/10/2022

Data fin

03/12/2022

Data límite inscrición

22/09/2022

Xestión e Coordinación do Servizo de Axuda no Fogar (3ª ed.)

Data inicio

02/05/2022

Data fin

20/05/2022

Data límite inscrición

28/04/2022

A XESTION DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS. Unha proposta desde o Traballo Social

Data inicio

16/05/2022

Data fin

23/06/2022

Data límite inscrición

05/05/2022

Curso Práctico de Elaboración de artigos científicos e sistematización de experiencias

Data inicio

18/04/2022

Data fin

27/05/2022

Data límite inscrición

10/04/2022

Coidar na casa: Intervención social con coidadoras informais

Data inicio

15/09/2022

Data fin

30/11/2022

Data límite inscrición

16/09/2022

Traballo Social con Grupos

Data inicio

01/03/2022

Data fin

03/05/2022

Data límite inscrición

21/02/2022

Cómo facer un Diagnóstico Social

Data inicio

04/04/2022

Data fin

24/07/2022

Data límite inscrición

15/03/2022