Traballo social na atención temperá – En liña
Organiza: Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.
Duración: 90 h

Prezos

5
Colexiadas en activo: 110
5
Colexiadas en desemprego: 100
5
Non Colexiadas: 140