Un compañeiro de colexiación está a cursar un Máster en Xerontoloxía Social na Universidade de Santiago de Compostela
Data: Outubro 1, 2022

Un compañeiro de colexiación está a cursar un Máster en Xerontoloxía Social na Universidade de Santiago de Compostela. O seu TFM ten como obxectivo coñecer a opinión dos e das profesionais do traballo social sobre algunhas cuestións relacionadas co modelo de atención a persoas maiores, a atención residencial e a vivenda colaborativa ou “Cohousing”. (INVESTIGACIÓN PECHADA)