A experiencia no exercicio cotián da profesión leva a analizar á síndrome de burnout como unha das respostas ao stress laboral crónico, que afecta a calidade da intervención profesional do Traballador social.

O traballo estrutúrase da seguinte maneira: nun primeiro momento, realízase unha breve descrición do contexto institucional e da realidade social na que se intervén.

Posteriormente, analízase os aspectos máis importantes sobre a síndrome de burnout e as distintas correntes teóricas que investigaron sobre o mesmo. Logo propóñense estratexias para previr as manifestacións do desgaste profesional.

Finalmente o artigo convida á reflexión das propias prácticas a fin de mellorar a calidade de laboral dos profesionais así como dos servizos que se prestan.

Autoría:  Jimena Domínguez González e Verónica Jaureguibehere

Podes acceder ao artigo completo aquí