Nam et dolor varius justo suscipit tincidunt. Integer ut elit non ex commodo sagittis non eu justo. Duis et orci elit. In rutrum tincidunt purus, vel hendrerit est euismod sit amet. Quisque sed ultrices risus. Suspendisse suscipit efficitur eros, eget efficitur libero tincidunt non. Maecenas ante lacus, maximus nec vehicula aliquet, pharetra vitae velit. Praesent commodo, purus vitae eleifend fermentum, ex arcu egestas felis, eu eleifend lacus erat in urna. 

U

Atención persoas colexiadas

volver

Reclamacións, Queixas ou Suxestións

As colexiadas, colexiados e a cidadanía teñen dereito a dirixirse á Colexio Oficial para trasladarlle as queixas, demandas ou suxestións sobre calquera cuestión relacionada co funcionamento do Colexio, o Consello Xeral, os seus servizos, o Traballo Social, os servizos sociais ou a política social.

Asemade, o presente formulario tamén pretende ser unha ferramenta para DENUNCIAR de xeito sinxelo aqueles casos de INTRUSISMO PROFESIONAL que se coñezan. O COTSG vela así pola defensa da profesión co obxecto de erradicar actuacións irregulares en relación coa nosa disciplina. #STOPIntrusismo

As comunicacións recibidas mediante este procedemento serán tratadas de xeito confidencial e, serán analizada aos efectos exclusivos de asegurar que as demandas, denuncias, etc., sexan debidamente atendidas en tempo e forma

  COMPARECE

  Ante o Colexio Oficial de Traballo Social de Galicia, e conforme ao previsto nos artigos 7.r) e 9 dos Estatutos colexiais e o artigo 12 da Lei 2/1974, de 13 de febreiro, de Colexios Profesionais, que establecen que este Colexio profesional tramitará e resolverá as queixas e reclamacións presentadas polas persoas consumidoras e usuarias e as persoas colexiadas, referidas á actividade colexial ou profesional das colexiadas, así como as presentadas por asociacións e organizacións de consumidores e usuarios na representación ou en defensa de intereses colectivos.

  SOLICITA

  A tramitación dunha reclamación/queixa/suxestión relativa a unha actuación de (marcar unha opción e cubrir cos datos identificativos no seu caso):

  Polos motivos que se describen a continuación, achegando a documentación correspondente que se relaciona como proba documental da miña pretensión e declarando, baixo a miña responsabilidade, que todos os feitos e documentos adxuntos son verídicos:

  Volver

  Acceso a área privada das persoas colexiadas

  Accede a túa   Área privada  .