O presente artigo expón unha revisión de documentos que posibilitou unha reflexión achega do estado da saúde mental no escenario laboral colombiano, co obxectivo de visibilizar a construción de organizacións proclives á saúde laboral e ao benestar. Esta revisión nace de achegar á investigación “Prácticas profesionais na educación superior dalgunhas ciencias sociais: preparación para o acceso e condicións da vida laboral no século XXI”. Como resultados da revisión, atopouse que Colombia conta cunha lexislación que busca mellorar e crear escenarios de autocuidado, prevención, promoción da saúde e asistencia aos accidentes e enfermidades laborais; velando por unhas condicións de traballo máis idóneas e de atención interdisciplinaria. Con todo para logralo, requírese un cambio nas formas de relación no ámbito laboral e no aumento da valoración da relación de interdependencia que se dá en grupos de traballo, para iso urxe tamén maior sensibilización e pedagoxía. De igual forma, atopouse que ademais da lexislación que se xera no escenario mundial, do cal Colombia fai parte, preséntanse dúas propostas epistemológicas que, desde o escenario das necesidades psicosociais no traballo, explican a urxencia de entender e afrontar, o que sucede nas organizacións. Unha delas é unha perspectiva psicodinámica, que indaga polo sufrimento que se xera no traballo no escenario actual, co obxectivo de visibilizar e desnaturalizar as prácticas cotiás que cousifican ás persoas e réstanlles posibilidades de realización. E a outra, é a proposta de organización saudable, que se apoia na psicoloxía positiva, e denomínase Psicoloxía Ocupacional ou Organización Positiva (POP), que considera a saúde do empregado como un obxectivo lexítimo que debe incluírse en todas as políticas organizacionales, para beneficio tanto dos empregados como da organización.

Autoría: María Alejandra Gómez Vélez e Paola Andrea Calderón

Ligazón ao artigo completo