Resumo das actividades do equipo e a Xunta de Goberno do COTSG do mes de maio de 2021
Data: Setembro 28, 2022

04.05.2021. Reunión coa Xunta de Galicia para continuar os cambios no aplicativo MATIASS.

05.05.2021. Compoñentes da Xunta de goberno reúnense para preparar e trazar liñas de actuación respecto ao Traballo social sanitario.

06.05.2021. As técnicas Nerea Fernández e Emma Lamas asisten á xuntanza virtual do Consello Xeral sobre o Informe estatal da situación dos Servizos sociais.

06.05.2021. Reunión Grupo de Traballo de SAF.

10.05.2021. Reunión da Comisión Deontolóxica coa benvida ás novas persoas integrantes

12.05.2021. A vogal Ana Vilar asiste, como vogal do Consello Xeral, a reunión do Ingreso Mínimo Vital intercolexial

14.05.2021 Reunión dos colexios profesionais coa Rede de Trastornos aditivos de Galicia

18.05.2021. A vogal Ana Vilar xunto coa presidenta do Consello Xeral, asisten á reunión coa Dirección General de Diversidad Familiar y Servicios sociales, para trasladarlle as eivas detectadas respecto ao IMV.

18.05.2021. Pleno Sectorial de Inclusión social de A Coruña

18.05.2021. Pleno Sectorial de Saúde de A Coruña

18.05.2021. O grupo de Traballo Social e Inclusión do COTSG reúnese coa Asesora xurídica

19.05.2021. Reunión da Comisión de Familia e Infancia

21.05.2021. Reunión do Grupo de Traballo social en Educación

24.05.2021. Reunión do Grupo de Traballo social e saúde

25.05.2021. Reunión do Grupo de Traballo social e feminismos

27.05.2021. Webinar Eutanasia

28.05.2021. Xunta de Goberno

Queixas e reclamacións

 • Revisión de procesos selectivos: Sandias, Cerdido, Neda, Sarreaus, Mancomunidade Municipios Verín.
 • Recursos ou consultas a día 28.05.2021:  Xermade, Monterroso, Bolsa Ponteareas, Cerdido.
 • Reclamación cobertura xefatura área sanitaria Ferrol
 • Recomendación chamamentos contratación temporal SERGAS

Formación

Accións formativas iniciadas:

 • Informe Social, con 40 participantes.
 • Creación e Xestión de Centros de Día para Persoas Maiores, con 46 persoas.

O 27 de maio celebrouse o Webinar [Lei da Eutanasia: Dereitos do paciente ao final da vida], impartido pola traballadora social Noelia Ordieres, no que participaron 40 persoas.

Abriuse a inscrición para as seguintes accións formativas:

Accións formativas finalizadas:

 • Intervención sociocomunitaria en S. Mental e Inclusión na que participaron 85 persoas.
 • Persoas sen fogar e feminización da pobreza que contou con 94 participantes.
 • Introdución á Etica da Intervención Social, organizado pola Deputación Provincial da Coruña, no que participaron 20 persoas.
 • Análise e Resolución de Situacións Problemáticas e Escenas Temidas na Intervención Social, con 20 participantes.

Solicitude de subvencións:

 • Presentouse unha solicitude á Convocatoria de subvencións (FOENAA 2021) da Deputación da Coruña orientada á formación no eido do Emprendemento e a Supervisión.

Propostas de colaboración:

 • Foi remitida á  Axencia Galega de Coñecemento (ACIS) unha proposta formativa orientada a profesionais do T.Social de Saúde.

Publicáronse  38 accións de formación, externas ao COTSG, de interese para a profesión.