Recurso do COTSG estimado: Concello de Betanzos
Data: Marzo 20, 2023

Recurso potestativo de reposición  presentado polo COTSG estimado fronte ás bases do proceso de estabilización para cubrir unha praza de educador/a familiar no concello de Betanzos.

  • En breve nova convocatoria de praza, na que grazas á estimación deste recurso é aceptada a titulación de Traballo Social.