Publícase o Real Decreto-Ley, de 3 de agosto, polo que se adoptan medidas de protección social para facer frente a situacións de vulnerabilidade social e económica.
Data: Agosto 17, 2022

O pasado mes de maio, O Goberno aprobou o Real Decreto-Leu 8/2021, de 4 de maio, polo que se adoptaban medidas urxentes na orde sanitaria, social e xurisdiccional.

A finalidade desde Decreto, era prorrogar a eficacia temporal de algunhas medidas, fundamentalmente de carácter social e económico, vinculadas ao estado de alarma e que debían desaparecer coa finalización do mesmo. Algunhas destas medidas son os Expedientes de Regulación Temporal de Emprego ou o Ingreso Mínimo Vital.

Con este novo Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto,  o que se pretende é prorrogar as medidas ata o 31 de outubro de 2021, co obxectivo de facer frente as situacións de vulnerabilidade social e económica.

Podes acceder ao BOE aquí