Publícase o Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, polo que se regulan a Estratexia Nacional sobre Adiccións e os seus plans de acción
Data: Decembro 4, 2021

Vén de publicarse o Real Decreto 740/2021, de 24 de agosto, polo que se regulan a Estratexia Nacional sobre Adiccións e os seus plans de acción; e se modifican catro reales decretos para adaptar a composición dalgúns órganos colexiados do Plan Nacional sobre Drogas e a competencia ministerial con relación a Orde ao Mérito do Plan Nacional sobre Drogas a nova organización ministerial.

Entre outras novidades, prodúcese unha adaptación da normativa reguladora da composición dos dous mencionados órganos colexiados do Plan Nacional sobre Drogas e adaptar as futuras modificacións do actual marco de distribución competencial entre os departamentos ministeriais por un doble motivo:

  • Evitar ou minimizar, no sucesivo, o impacto na composición e no funcionamento de ditos órganos colexiados das futuras modificacións do actual marco de distribución competencial dos departamentos ministeriais.
  • Evitar, ou para reducir ao máximo posible, as reformas posteriores da normativa reguladora de dita composición que deban de levarse a cabo como consecuencia das modificacións competenciais antes aludidas.

Tamén se produce:

  • Concreción do contido e da finalidade da Estratexia e dos seus plans de acción.
  • Establecemento dos efectos xurídicos dos mesmos.
  • Determinación dos órganos competentes para a súa aprobación.
  • Vinculación coa Estratexia da Unión Europea en materia de loita contra as drogas.

Para acceder ao boletín completo, pulsa aquí.