Publícanse varios procesos de oposición a nivel estatal
Data: Decembro 3, 2021

Veñen de publicarse varias listaxes de admitidos e excluidos  e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición de varios procesos selectivos para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, como persoal laboral fixo en varios grupos profesionais: 

  • M2, M1, E2 y E1, suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado no Ministerio do Interior, Secretaría Xeral de Institucións Penais e Entidade Estatal Traballo Penal e Formación para o Emprego, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí 

  • M2 e M1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado no Ministerio do Interior, Secretaría Xeral de Institucións Penais e Entidade Estatal Traballo Penal e Formación para o Emprego, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí
  • M3, M2 e M1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021.Podes consultala aquí. 
  • M3, M2, M1, E2 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí.
  •  M3, M2, M1, E2 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí.