[ACTUALIZACIÓN CONSTANTE] Procesos de oposición a nivel estatal
Data: Maio 22, 2022

13/01/2022

Resolución do 11 de xaneiro de 2022, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, como persoal laboral fixo nos grupos profesionais M3, M2, M1, e E1, suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Xustiza, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021, e habilítase ao tribunal cualificador a adoptar as medidas necesarias para garantir o dereito á protección da saúde no desenvolvemento do proceso selectivo. Accede a resolución aquí. 

13/01/2022

Resolución do 11 de xaneiro de 2022, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, por promoción interna, como persoal laboral fixo nos grupos profesionais M3 e M2 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Xustiza, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021, e habilítase ao tribunal cualificador a adoptar as medidas necesarias para garantir o dereito á protección da saúde no desenvolvemento do proceso selectivo. Accede a resolución aquí. 

14/12/2021

Resolución do 13 de decembro de 2021, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se aproba a relación definitiva de admitidos e excluídos do proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, como persoal laboral fixo, nos grupos profesionais M3, M2, M1, E2 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021, e habilítase ao órgano xestor da convocatoria para adoptar as medidas necesarias para garantir o dereito á protección da saúde no desenvolvemento do proceso selectivo. Accede aquí a resolución. 

15/11/2021

Veñen de publicarse varias listaxes de admitidos e excluidos  e anúnciase data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición de varios procesos selectivos para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, como persoal laboral fixo en varios grupos profesionais: 

  • M2, M1, E2 y E1, suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado no Ministerio do Interior, Secretaría Xeral de Institucións Penais e Entidade Estatal Traballo Penal e Formación para o Emprego, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí 

  • M2 e M1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado no Ministerio do Interior, Secretaría Xeral de Institucións Penais e Entidade Estatal Traballo Penal e Formación para o Emprego, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí
  • M3, M2 e M1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021.Podes consultala aquí. 
  • M3, M2, M1, E2 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí.
  •  M3, M2, M1, E2 e E1 suxeitos ao IV Convenio Único para o persoal laboral da Administración Xeral do Estado, no Ministerio de Dereitos Sociais e Axenda 2030, convocado por Resolución do 28 de xullo de 2021. Podes consultala aquí.