Propostas formativas

Se desexas propoñer unha actividade formativa como docente, envíanos a túa proposta a:

formacion@traballosocial.gal

Información

A proposta será enviada en formato PDF e deberá incluír a seguinte información:
5

Nome da acción formativa

5

Modalidade:

Presencial, semipresencial, en liña,…
5

Duración:

Especificar o número total de horas.
5

Alumnado

Número mínimo e máximo de alumnado.
5

Perfil do alumnado.

5

Datas posibles de desenvolvemento.

5

Presentación e obxectivos da formación.

5

Metodoloxía.

5

Contidos.

5

Docentes.

Breve recensión sobre o seu CV.
5

Honorarios.

Envía a tua proposta

formacion@traballosocial.gal