Aberto o prazo de presentación da documentación Celga 4 e resolución das alegacións ás notas do primeiro exercicio do proceso selectivo Técnicos/as facultativos de SS.SS., especialidade Traballo Social.
Data: Outubro 18, 2021

A Dirección Xeral de Función Pública anuncia que o prazo para remitir por rexistro o título de lingua galega (para estar exento do exame) é de 10 días hábiles e comeza ao día seguinte da publicación no DOG (DOG 116, 21 de xuño de 2021) da resolución de notas do primeiro exame.