Orde DSA/1009/2021, do 22 de setembro, pola que se crea o Consello Estatal de Participación da Infancia e da Adolescencia.
Data: Outubro 21, 2021

Vén de publicarse a Orde DSA/1009/2021, do 22 de setembro, pola que se crea o Consello Estatal de Participación da Infancia e da Adolescencia:

  • O Consello Estatal de Participación da Infancia e da Adolescencia  é un órgano permanente e estable de consulta, representación e de participación das nenas, nenos e adolescentes adscrito ao Ministerio
    de Dereitos Sociais e Axenda 2030.
  • Corresponde ao Consello de Participación favorecer a construción da cidadanía activa das nenas, nenos e adolescentes como parte dunha sociedade democrática a través dun foro de participación no que expresen libremente as súas ideas e propoñan medidas, defendan o recoñecemento social dos seus dereitos, formulen propostas sobre cuestións que lles afectan de ámbito estatal e eríxase en portavoz e
    interlocutor das nenas, nenos e adolescentes #ante as institucións públicas.

Accede a Orde completa aquí