Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

AGADEA
Descrición do posto:

Centro de día

CV: cdiasalgueirinos@agadea.org

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Santiago de Compostela

Contacto