Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Opcion3
Descrición do posto:

Proxecto prevención violencia

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.hacesfalta.org/oportunidades/remuneradas/detalle/trabajadora-social-expertao-en-mediacion/192524?pageIndex=2&volver=&bsClave=trabajador%20social
Localización: Madrid

Contacto