Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Fundación Renal
Descrición do posto:

Contrato de setembro a decembro 2021

Autónomo/a

Dispoñibilidade de vehículo propio para desprazamentos

CV a: nisorna@friat.es

Data fin recepción CV. 6 de agosto 2021

Tipo de emprego: Autonomo
Ir a oferta:
Localización: Ourense

Contacto