Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

CLECE
Descrición do posto:

Residencia de maiores

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/zaragoza/trabajador-social-apoyo-direccion-residencia./of-icfc60f00474cf9b1e6b2ba191687aa?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYNOKW1D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Zaragoza

Contacto