Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:

Centro residencial

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/zamora/trabajador-social-centro-residencial-domusvi-puerta-nueva/of-i8de9239afb4533a48482276837face?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7ERECENCYKW16007D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Zamora

Contacto