Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Requisitos: desemprego e permiso conducir B

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/buscar-emprego
Localización: Vilalba

Contacto