Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Duración xornada: Entre 31 e 40 horas

Turno/Xornada: Maña

Traballo social nun centro de jóvenes

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=b8b3052268c3c62b
Localización: Valladolid

Contacto