Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

CRUZ VERMELLA
Descrición do posto:

Programa Inmigrantes

Contrato por obra/servizo.
Xornada en función da necesidade a cubrir (40h-20h semanais).
Salario 19.497,66€ bruto anual (para xornada completa).

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/provincia-valencia/trabajador-social-programa-inmigrantes/of-ibe995f7001444d8fdec695314258e1?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Valencia

Contacto