Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

DOMUS VI
Descrición do posto:

Centro para persoas con discapacidade

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/tudela/trabajador-social-centro-atencion-discapacidad-domusvi-atalaya/of-if1bfe5ad364c3897cefb1edb6494d0?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Tudela

Contacto