Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Cruz Vermella
Descrición do posto:
Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/palencia/trabajador-social-para-programa-teleasistencia/of-i5e13ccc5484398ae907bf53a4c1482?applicationOrigin=search-new%7Cversion%7EELASTICSEARCH%2CRECENCYNOKW8D&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Palencia

Contacto