Entidade Ofertante

Traballador/a social – Telde

Entidade Ofertante

Clece
Descrición do posto:

CLECE

ID Oferta: 1639
Ubicación: Telde

Funcions

Realizar informe social dos/as usuarios/as

Valoración da súa situación persoal, familiar e social dos/as usuarios/as.

Executar labores administrativas.

Asesorar en aspectos sociais ao equipo do Centro.

Facilitar información sobre os recursos propios e alleos.

Ofrecemos

Xornada Laboral: Parcial

Horario: 3 DÍAS DE MAÑA 2 TARDES

Tipo de contrato: Temporal

Requisitos

Diplomatura/Grao Traballo Social.

Valorable un ano experiencia en posto similar.

Nivel usuario manexo paquete Office.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?l=Espa%C3%B1a&advn=3976565493374450&vjk=9515cc1ceabed55e
Localización: As Palmas

Contacto