Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Solidaridad Intergeneracional
Descrición do posto:

Xornada parcial

Vacante

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=17edcdd8730b1d79
Localización: Sevilla

Contacto