Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

RESOLUCIÓN do 18 de xuño de 2021, da Dirección Xeral de Recursos Humanos, pola que se convoca concurso-oposición para o ingreso na categoría de traballador/a social.

Categoría

Subgrupo

Acceso libre

Promoción interna

Discapacidade

Total

Titulación

Traballador/a social

A2

21

23

2

46

Título universitario oficial de graduado/a ou diplomado/a en Traballo Social.

As solicitudes de participación poderanse presentar desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia ata o 31 de agosto de 2021, ambos os días incluídos.

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210705/AnuncioG0003-210621-0006_gl.html
Localización:

Contacto