Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Cruz Vermella
Descrición do posto:

Contrato por obra
Xornada 35horas semanais.
Horario: Luns a venres de maña, e un día á semana xornada completa maña e tarde.
Retribución: 22.100 euros brutos anuais

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://www.infojobs.net/el-plantio/trabajador-social-especialista-salud-vih/of-i6575e49e564bfa9368e90394657c5b?applicationOrigin=search-new&page=1&sortBy=RELEVANCE
Localización: Madrid

Contacto