Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

Asociación Galega para Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer
Descrición do posto:

A Asociación Galega para Axuda aos Enfermos con Demencia tipo Alzheimer precisa incorporar Traballador/a Social para realizar funcións de coordinación de centro de día.

Baixa por maternidade

Incorporación aproximada: entre novembro/decembro.

Centro de traballo: Santiago de Compostela;

Requisitos: a lo menos 1 ano de experiencia en coordinación de centros de día.

Valorarase cursos de monitor/a de ocio e tempo libre, ciclo superior de animación sociocultural.

A validez da oferta será por 1 semana

Enviar currículums a: cdiaaestrada@agadea.org

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Santiago de Compostela

Contacto