Entidade Ofertante

Traballador/a social – Santiago de Compostela

Entidade Ofertante

Movimiento por la paz
Descrición do posto:

Programa: Punto de información e asesoramento integral para a muller vítima de violencia de xénero e/ou en risco de exclusión social. Proxecto Empoderamento Muller r Procecto Xuventude e Minorias.

Contratación: 25/04/2021 ata 31/12/2021. Renovación suxeita a programa.
Xornada: Xornada parcial de 23 horas semanais, de 09.30 a 14.00 horas.

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://es.indeed.com/ofertas?q=trabajador%20social&l=Espa%C3%B1a&vjk=8f447f1e5bf6a91e
Localización: Santiago de Compostela

Contacto