Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

IDENTIFICADOR DA OFERTA:12/2021/10763

DETALLES:TRABALLADOR/AS SOCIAIS PARA REALIZAR TAREFAS NA XESTIÓN DE PROXECTOS NO ÁMBITO DOS SERVIZOS SOCIAIS. CONTRATO TEMPORAL DE 6 MES. XORNADA COMPLETA. PERMISO DE CONDUCIR

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta: https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/es/buscar-empleo
Localización: Santiago de Compostela

Contacto