Entidade Ofertante

Traballador/a Social

Entidade Ofertante

San Sadurniño
Descrición do posto:

ANUNCIO: AMPLIACIÓN DA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO PARA O ANO 2021

Traballador/a social A2 Admón. Especial, subescala Técnica 1 Libre

Tipo de emprego: Público
Ir a oferta: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2021/06/29/2021_0000005278.pdf
Localización: San Sadurniño

Contacto