Entidade Ofertante

Traballador/a social coordinación SAF

Entidade Ofertante

Os ventos
Descrición do posto:

Titulación requirida: Grao en traballo social

Experiencia: Valorarase a acreditación de experiencia na xestión de proxectos no eido dos servizos sociais

Tipo de xornada: completa

Imprescindible vehículo propio

CV a:  rrhh@osventos.com

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Santiago de Compostela

Contacto