Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

SERVITAL
Descrición do posto:

Coñecementos sobre o SAF e preferiblemente residencia en Lugo

Xornada completa de 8:00 a 15:00 horas

CV: sgarcia@servitalservicios.com

Indicar no asunto oferta Traballador/a social Lugo

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Lugo

Contacto