Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Cobertura baixa por maternidade

Inicio: 1/09/2021

Xornada parcial: 4,5 horas/semana

Atención 5 servizos SAF

Salario segundo convenio.

Realización de visitas e outras funcions  propias do posto.

Necesario dispoñer de carné de conducir e coche propio.

Teléfono de contacto: 982 227400

Correo electrónico de contacto e CV: shslugo@serhogarsystem.com

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Lugo

Contacto