Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Xornada completa

Máis info e CV: deputacionlugo.portalemp.com

Teléfono: 982260204

 

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Castroverde

Contacto