Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

Descrición do posto:

Media xornada

Horario: 10:00 – 14:00 horas

CV a: asistenciacastroverde@yahoo.es

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: Castroverde

Contacto