Entidade Ofertante

Traballador/a social

Entidade Ofertante

ASDEN Tercera Edad
Descrición do posto:

Xornada parcial: 8 horas/semana

Experiencia previa: preferible pero non imprescindible

Horario flexible e posibilidade de combinar teletraballo

Salario: convenio

Contacto: loly@asdenterceraedad.com e teléfono 687854050

Tipo de emprego: Privado
Ir a oferta:
Localización: A Coruña

Contacto